Strategia została uruchomiona 08.04.2011, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 30.11.2018.

Źródło: Średnie funduszy są obliczane i publikowane przez Analizy Online S.A.