Strategia została uruchomiona 31.08.2013, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 31.01.2020 r.

Benchmark: 50% SAFU_PDP_UN (średnia funduszy dłużnych uniwersalnych w PLN) + 50% SAFU_PDP_PS (średnia funduszy dłużnych skarbowych w PLN)

Źródło: Średnie funduszy są obliczane i publikowane przez Analizy Online S.A.