Strategia została uruchomiona 21.04.2011, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 31.01.2020 r.

Benchmarki: 

  • 50% SAFU_PDP_UN (średnia funduszy dłużnych uniwersalnych w PLN)+50% SAFU_PDP_PS (średnia funduszy dłużnych skarbowych w PLN)
  • 50% SAFU_PDP_UD  (średnia funduszy dłużnych uniwersalnych długoterminowych w PLN) + 50% SAFU_PDP_PD (średnia funduszy dłużnych skarbowych długoterminowych w PLN)
Źródło: Średnie funduszy są obliczane i publikowane przez Analizy Online S.A.