Strategia została uruchomiona 03.11.2011, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 31.01.2020 r.

Benchmark: 50% SAFU_PDP_UD  (średnia funduszy dłużnych uniwersalnych długoterminowych w PLN)+50% SAFU_PDP_PD (średnia funduszy dłużnych skarbowych długoterminowych w PLN)

Źródło: Średnie funduszy są obliczane i publikowane przez Analizy Online S.A.