Strategia została uruchomiona 25.07.2011, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 31.01.2020 r.

Źródło: Średnie funduszy są obliczane i publikowane przez Analizy Online S.A.