Indywidualna Strategia Płynnościowa


Strategia została uruchomiona 31.08.2013, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 31.12.2018.

Indywidualna Strategia Dłużna


Strategia została uruchomiona 21.04.2011, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 31.12.2018.

Indywidualna Strategia – RDM 20


Strategia została uruchomiona 03.11.2011, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 31.12.2018.

Indywidualna Strategia – RDM 35


Strategia została uruchomiona 08.07.2011, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 31.12.2018.

Indywidualna Strategia – RDM 50


Strategia została uruchomiona 08.04.2011, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 31.12.2018.

Indywidualna Strategia – RDM 70


Strategia została uruchomiona 30.09.2013, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 31.12.2018.

Indywidualna Strategia – RDM 100


Strategia została uruchomiona 25.07.2011, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 31.12.2018.

Strategia Aktywnej Alokacji – RDM 50


Strategia została uruchomiona 13.01.2016, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 31.12.2018.

Źródło: Średnie funduszy są obliczane i publikowane przez Analizy Online S.A.