Informujemy, że od dnia 18 czerwca 2019 r. zmienił się zakres oferowanych przez RDM Wealth Management S.A. strategii inwestycyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą: https://www.rdmwm.pl/oferta/

Poniższe wyniki odnoszą się do umów zawartych przed 18 czerwca 2019 r.

Indywidualna Strategia Płynnościowa


Strategia została uruchomiona 31.08.2013, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 30.06.2019

Benchmark: 50% SAFU_PDP_UN (średnia funduszy dłużnych uniwersalnych w PLN) + 50% SAFU_PDP_PS (średnia funduszy dłużnych skarbowych w PLN)

Indywidualna Strategia Dłużna


Strategia została uruchomiona 21.04.2011, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 30.06.2019

Benchmarki: 

  • 50% SAFU_PDP_UN (średnia funduszy dłużnych uniwersalnych w PLN)+50% SAFU_PDP_PS (średnia funduszy dłużnych skarbowych w PLN)
  • 50% SAFU_PDP_UD  (średnia funduszy dłużnych uniwersalnych długoterminowych w PLN) + 50% SAFU_PDP_PD (średnia funduszy dłużnych skarbowych długoterminowych w PLN)

Indywidualna Strategia – RDM 20


Strategia została uruchomiona 03.11.2011, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 30.06.2019

Benchmark: 50% SAFU_PDP_UD  (średnia funduszy dłużnych uniwersalnych długoterminowych w PLN)+50% SAFU_PDP_PD (średnia funduszy dłużnych skarbowych długoterminowych w PLN)

Indywidualna Strategia – RDM 35


Strategia została uruchomiona 08.07.2011, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 30.06.2019

Indywidualna Strategia – RDM 50


Strategia została uruchomiona 08.04.2011, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 30.06.2019

Indywidualna Strategia – RDM 100


Strategia została uruchomiona 25.07.2011, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 30.06.2019

Strategia Aktywnej Alokacji – RDM 50


Strategia została uruchomiona 13.01.2016, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 30.06.2019

Źródło: Średnie funduszy są obliczane i publikowane przez Analizy Online S.A.