Indywidualna Strategia Płynnościowa
Strategia została uruchomiona 31.08.2013, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 30.03.2018.

Indywidualna Strategia Dłużna
Strategia została uruchomiona 21.04.2011, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 30.03.2018.

Indywidualna Strategia – RDM 20
Strategia została uruchomiona 03.11.2011, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 30.03.2018.

Indywidualna Strategia – RDM 35
Strategia została uruchomiona 08.07.2011, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 30.03.2018.

Indywidualna Strategia – RDM 50
Strategia została uruchomiona 08.04.2011, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 30.03.2018.

Indywidualna Strategia – RDM 70
Strategia została uruchomiona 30.09.2013, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 30.03.2018.

Indywidualna Strategia – RDM 100
Strategia została uruchomiona 25.07.2011, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 30.03.2018.

Strategia Aktywnej Alokacji – RDM 20
Strategia została uruchomiona 16.06.2016, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 30.03.2018.

Strategia Aktywnej Alokacji – RDM 50
Strategia została uruchomiona 13.01.2016, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 30.03.2018.

Źródło: Średnie funduszy są obliczane i publikowane przez Analizy Online S.A.