Zapraszamy do współpracy z nami m.in. poprzez zostanie agentem firmy inwestycyjnej RDM Wealth Management S.A.

Współpracę w takiej formule mogą podjąć z nami zarówno osoby fizyczne jak i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, poprzez zawarcie z nami umowy agencyjnej oraz wpisanie przez Komisję Nadzoru Finansowego na listę agentów firmy inwestycyjnej RDM Wealth Management S.A.

Szczegółowe warunki współpracy oraz zakres i sposób świadczenia usług są indywidualnie ustalane i dopasowywane do potrzeb i oczekiwań agentów oraz ich klientów.

W celu poznania warunków współpracy, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Tel.: 22 290 25 37
e-mail: rdm_wm@rdmwm.pl