Władze Spółki – Zarząd i Radę Nadzorczą – tworzą specjaliści związani z polskim rynkiem kapitałowym od początku jego istnienia. Wiedza i doświadczenie z ostatnich 20 lat procentują przynosząc korzyści Klientom.

Zarząd

Tomasz Mozer

Prezes Zarządu w RDM Wealth Management S.A. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Zarządzania oraz podyplomowych studiów Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze bankowości i rynku kapitałowego.

W latach 2012 – 2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pekao Banku Hipotecznego  S.A. gdzie był odpowiedzialny m.in. za strategię i organizacje, P&L, audyt, compliance i  zarządzanie procesami oraz nadzór nad ryzykami banku.

Więcej informacji

W latach 2007 – 2012 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Departamentem Zarządzania Sprzedażą w Pionie Bankowości Detalicznej Banku Pekao S.A., gdzie był odpowiedzialny m.in. za nadzór nad siecią oddziałów banku, organizacją procesów biznesowych, strategią sprzedaży oraz procesy wsparcia sprzedaży.

W latach 2004 – 2007 był Członkiem Zarządu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych odpowiedzialnym za sprzedaż, marketing oraz nowe produkty.

W 2007 był również Dyrektorem Zarządzającym w Departamencie Wsparcia Sprzedaży i Biurze Private Bankingu w Banku BPH.

W latach 1994 – 2003 pracował w Biurze Maklerskim Banku BPH, od roku 2000 jako Dyrektor Biura Maklerskiego.

Dodatkowo pełnił funkcje:

2012 – 2018: Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej

2016 – 2018: Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne Przewodniczący Rady Nadzorczej

2002 – 2003: PBK ATUT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Przewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Pawlak

Członek Zarządu

Rada nadzorcza

Marek Szuszkiewicz

Więcej informacji

Krzysztof Goss

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Inwestycji i Controllingu w spółce Skamex Sp. z o.o. s.k.

Więcej informacji

Wcześniej pracował między innymi w spółce Redwood Holding SA na stanowisku Dyrektora  ds. Finansów i Controllingu oraz Fabryce Elektronarzędzi CELMA SA piastując funkcję Wiceprezesa odpowiedzialnego za obszar finansowy.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach  Ekonomia oraz Finanse i Bankowość. Ukończył studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości. Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji Członka Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (nr 5483/2012). Jest licencjonowanym maklerem papierów wartościowych (numer licencji 2050).

Grzegorz Raupuk

Więcej informacji