Władze Spółki – Zarząd i Radę Nadzorczą – tworzą specjaliści związani z polskim rynkiem kapitałowym od początku jego istnienia. Wiedza i doświadczenie z ostatnich 20 lat procentują przynosząc korzyści Klientom.

Zarząd

dr Elżbieta Małecka

EM_akt

Doktor nauk ekonomicznych, autorka publikacji naukowych w zakresie finansów, w szczególności z zakresu polityki pieniężnej banków centralnych. Współautorka książki “Polski sektor bankowy wobec wyzwań związanych z kryzysem finansowym w strefie euro”. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem na rynkach finansowych.

Więcej informacji

Z rynkiem finansowym związana od ponad 25 lat. Uczestniczka licznych zagranicznych i krajowych szkoleń z obszaru rynków finansowych. Doświadczenia zawodowe zdobywała zarówno w zagranicznych jak i polskich instytucjach finansowych, m.in. Grupa UniCredit, Grupa Credit Agricole, Bank Gdański.

Jest ekspertem w obszarze zarządzania organizacją oraz w obszarze sprzedaży.

Z RDM związana od początku jego funkcjonowania. Przeprowadziła cały proces uzyskania przez RDM licencji na prowadzenie działalności maklerskiej. Jako Prezes Zarządu nadzoruje obszar sprzedaży, zarządzania portfelami, doradztwa inwestycyjnego, compliance, kontrolę wewnętrzną oraz audyt wewnętrzny.

Paweł Kurowski

Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie finansów, controllingu i audytu.

Więcej informacji

W RDM Wealth Management S.A. od maja 2016 roku. Wcześniej przez 11 lat związany z Grupą SKARBIEC, najpierw jako Specjalista ds. Controllingu, następnie Dyrektor Departamentu Kontroli Wewnętrznej, a ostatnio Dyrektor Departamentu Nadzoru Finansowego SKARBIEC Holding S.A. oraz Prokurent Spółki. Wieloletni Członek Rady Nadzorczej SKARBIEC TFI S.A. Audytor Wewnętrzny I stopnia, wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Wcześniej pracował m.in. w spółce CAREY AGRI (Grupa CEDC) oraz wydawnictwie MEDIA EXPRESS. Jako Członek Zarządu RDM Wealth Management S.A. odpowiada za działalność operacyjną domu maklerskiego oraz za nadzór nad IT i systemem zarządzania ryzykiem.

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie.

Rada nadzorcza

Witold Grzegorz Pochmara

W latach 1983 – 1991 pracował w Ministerstwie Finansów, w Departamencie Budżetu Państwa.

Więcej informacji

W okresie od 1991r. do 2010 r. związany był z Komisją Papierów Wartościowych, gdzie m.in. pełnił funkcje zastępcy Przewodniczącego Komisji, Dyrektora Departamentu Funduszy Inwestycyjnych oraz Dyrektora Departamentu Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego. W latach 1991 – 2004 był członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych ( w latach 2007 – 2010 był również jej Przewodniczącym ). Aktualnie członek Zarządu Profuturity sp. z o.o., podmiotu zajmującego się doradztwem dla instytucji rynku kapitałowego. Odznaczony złotym Krzyżem Zasługi za prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego w Polsce;

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także Podyplomowe Studium Finansów Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Odbył liczne szkolenia dotyczące rynku finansowego, w tym m. in. szkolenie w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych z zakresu rynków wschodzących. Ukończył także kurs dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych oraz kurs dla kandydatów na doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Uczestniczył w pracach legislacyjnych z zakresu rynku kapitałowego oraz rynku funduszy emerytalnych. Współautor książki „Prawa i obowiązki uczestnika funduszu inwestycyjnego”.

Krzysztof Goss

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Inwestycji i Controllingu w spółce Skamex Sp. z o.o. s.k.

Więcej informacji

Wcześniej pracował między innymi w spółce Redwood Holding SA na stanowisku Dyrektora  ds. Finansów i Controllingu oraz Fabryce Elektronarzędzi CELMA SA piastując funkcję Wiceprezesa odpowiedzialnego za obszar finansowy.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach  Ekonomia oraz Finanse i Bankowość. Ukończył studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości. Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji Członka Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (nr 5483/2012). Jest licencjonowanym maklerem papierów wartościowych (numer licencji 2050).

Paulina Beata Raźnik

Pracowała w IB Austria Securities S.A. piastując m.in. stanowisko Relationship Managera oraz w Erste Investment Sp. z o.o. jako Konsultant.

Więcej informacji

W firmie OPTIMUS S.A. odpowiadała za restrukturyzację kadrową oraz sprawowała nadzór nad sprawami kadrowymi, brała również udział w pierwszym w Polsce projekcie podziału Spółki przez wydzielenie. Jako Specjalista w BRE Banku S.A. zajmowała się analizowaniem i opracowywaniem dokumentacji korporacyjnej dotyczącej spółek grupy. W latach 2006-2009 pracowała w grupie OPERA ( TFI, Dom Maklerski ), gdzie jako Koordynator ds. Personalnych odpowiadała m.in. za sprawy związane z administracją kadrową, w tym koordynowanie prac związanych z projektem przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę ( przejęcie pracowników ) Od października 2009 r. związana jest z Grupą PLL LOT, początkowo jako Dyrektor ds. Personalnych, obecnie jako Ekspert.

Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji Członka Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Absolwentka Wydziału Historii, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration w Międzynarodowej Szkole Zarządzania oraz Bankowość inwestycyjną w Gdańskiej Akademii Bankowej we współpracy Uniwersytetem Gdańskim i London Guildhall University. Ukończyła także Podyplomowe Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich w Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Socjologii.