Strategia RDM WM na I miejscu w długoterminowym zestawieniu Parkietu

Po każdym kwartale Gazeta Giełdy Parkiet publikuje wyniki inwestycyjne firm Asset Management. Po raz kolejny długoterminowe wyniki strategii RDM WM uplasowały się na czołowych miejscach.

W minionym kwartale nominalne stopy zwrotu naszych wszystkich portfeli mieściły się w przedziale między 0,45%, a 1,61%. Chociaż wyniki te w skali kwartału nie są tak spektakularne jak konkurencji, to nasza filozofia, polegająca na dużej dywersyfikacji aktywów i przywiązywaniu wagi to bezpieczeństwa środków, w długim terminie skutkuje nie tylko znakomitymi wynikami, ale także zdecydowanie mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.

Doskonałym przykładem jest Indywidualna Strategia Dłużna RDM, która w 5-letnim zestawieniu stóp zwrotu, z wynikiem 36,47%, uplasowała się na 1 miejscu, zdecydowanie pokonując konkurencję. Warto dodać, że Indywidualna Strategia Dłużna RDM od momentu uruchomienia (21.04.2011 r.) zyskała już 49,99%.

Szymon Juszczyk

Zarządzający Portfelami

RDM Wealth Management S.A.