RDM z najlepszą strategią aktywnej alokacji w 2018 roku oraz najlepszymi portfelami dłużnymi i aktywnej alokacji w rankingu 5-letnim.

Kolejny kwartał na globalnych rynkach finansowych okazał się bardzo trudny, chociaż selektywne podejście do poszczególnych klas aktywów dawało szansę na wypracowanie zysków.

Choć w minionym kwartale selektywne podejście i trafne decyzje skutkowały zyskami, to jednak w dłuższym horyzoncie czasu wiele portfeli asset management jest w dalszym ciągu stratna. Dzięki naszemu konserwatywnemu podejściu i odpowiednio szybkiemu dostosowaniu portfeli do rynkowej sytuacji, jesteśmy zadowoleni z wypracowanych wyników, zarówno w grupie portfeli aktywnej alokacji, jak i w zestawieniu portfeli dłużnych i pieniężnych.

Strategie aktywnej alokacji

Według najnowszego zestawienia Gazety Giełdy Parkiet nasza Indywidualna Strategia – RDM 20 jest najlepszym portfelem aktywnej alokacji, osiągając zysk na poziomie 0,88%. To co nas cieszy, to bardzo wysokie pozycje pozostałych naszych portfeli i duże różnice w wynikach wypracowanych przez RDM Wealth Management w stosunku do konkurencji.

W horyzoncie roku, nasze strategie zostały uprzedzone tylko przez jeden portfel konkurencji. Co również ważne, tylko nasz najbardziej agresywny portfel osiągnął w okresie 12 miesięcy stratę, podczas gdy reszta portfeli osiągnęła dodatnią stopę zwrotu.

Nasze krótkoterminowe wyniki inwestycyjne nie są przypadkowe czego dowodem jest ranking 5-letni, w którym właściwie zdeklasowaliśmy konkurencję zajmując pierwsze cztery miejsca. W tym okresie Indywidualna Strategia – RDM 35 wypracowała dla Klientów 28,88% zysku, Indywidualna Strategia – RDM 50 zyskała 28,60%, Indywidualna Strategia – RDM 20 zarobiła 23,48%, a Indywidualna Strategia – RDM 70 osiągnęła 22,92% zysku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatni ranking firm asset management potwierdza, że nasz sposób zarządzania i podejście do inwestycji jest w długim terminie skuteczne i korzystne, co potwierdza nie tylko ostatnie zestawienie Gazety Giełdy Parkiet, ale także wyniki naszych strategii aktywnej alokacji od momentu ich uruchomienia.

Strategie dłużne i płynnościowe

Nasze konserwatywne podejście do zarządzania strategia dłużnymi w ostatnim okresie nie przyniosło spektakularnych wyników krótkoterminowych i w minionym kwartale konkurencji udało się wypracować wyższe zyski niż naszym portfelom. Tym niemniej najnowszy ranking Parkietu potwierdza, że w dłuższym horyzoncie czasu nasze strategie wypracowują bardzo dobre wyniki i są notowane na najwyższych miejscach w zestawieniach.

Bardzo się cieszymy, że w horyzoncie 3 lat Indywidualna Strategia Dłużna jest najlepszym portfelem dłużnym firm asset management w Polsce. Cieszy nas również bardzo, że Indywidualna Strategia Płynnościowa uplasowała się na miejscu 4, bowiem charakteryzuje się ona zdecydowanie mniejszym ryzykiem, niż pozostałe.

Tymczasem według 5-letniego zestawienia nasze dwie strategie uplasowały się na pierwszych dwóch miejscach rankingu. W ciągu ostatnich 60 miesięcy Indywidualna Strategia Dłużna okazała się najlepszym portfelem dłużnym i zarobiła dla Klientów 25,28%. Tymczasem druga w rankingu Indywidualna Strategia Płynnościowa zyskała 21,87%.

Najświeższe zestawieni wyników inwestycyjnych firm asset management potwierdza, że nasze podejście do zarządzania w długim terminie okazuje się być bardzo skuteczne – zarówno w strategiach aktywnej alokacji, jak i strategiach dłużnych.