RDM Wealth Management z najlepszą strategią aktywnej alokacji w 2018 roku!

Inwestorzy będą chcieli jak najszybciej zapomnieć o 2018 roku. Bardzo wysoka zmienność, mnogość czynników ryzyka, spowolnienie gospodarcze i ostatecznie spadki na wielu światowych parkietach. W takim środowisku mało aktywni zarządzający najczęściej tracili pieniądze, choć dla innych wysoka zmienność była powodem do radości.

Problemem nie tylko była sytuacja polityczna czy ekonomiczna na świecie, ale również wewnętrzne kłopoty polskiego rynku kapitałowego. Najpierw niewypłacalność obligacji GetBack, które posiadało wielu klientów indywidualnych, a później ogromne kłopoty dwóch prywatnych TFI. Wszystko to spowodowało, że inwestorzy stracili do przedstawicieli rynku kapitałowego zaufanie i wycofywali środki, napędzając spiralę problemów.

Nasze wyniki w tak trudnym otoczeniu oceniamy pozytywnie, chociaż nie w każdej strategii udało nam się w minionym roku wypracować dodatni wynik inwestycyjny. To co jednak najważniejsze to fakt, iż Indywidualna Strategia – RDM 20, z wynikiem na poziomie 1,02%, okazała się najlepszą strategią aktywnej alokacji na rynku firm asset management w 2018 roku. Cieszy nas również fakt, iż na 3 miejscu podium uplasowała się nasza „RDM 35”, zyskując 0,15%. Niestety bardziej agresywne strategie poniosły straty, ale biorąc pod uwagę różnicę w wynikach naszych, a konkurencji, mimo wszystko postrzegamy je pozytywnie. Chcemy również zwrócić uwagę na fakt, iż dysproporcja wyników między naszą najlepszą strategią, a najgorszą w zestawieniu, wynosi aż 20,55 pkt %, co na przestrzeni 12 miesięcy stanowi ogromną różnicę.

Oczywiście krótkoterminowa ocena wyników inwestycyjnych jest nie do końca właściwa, a to co nas szczególnie cieszy to fakt, iż krótkoterminowe sukcesy, dzięki przemyślanej i skutecznej strategii inwestycyjnej, potrafimy przełożyć na dobre wyniki w dłuższym horyzoncie czasu. Potwierdzeniem tego jest zestawienie wyników inwestycyjnych firm asset management w horyzoncie 5 lat. W tym rankingu nasze strategie bezsprzecznie dominują, a dwie pierwsze w zestawieniu – Indywidualna Strategia RDM 35, oraz RDM 50 – zyskały odpowiednio 24,73% oraz 24,47%, wyraźnie dystansując konkurencję.

Nie ścigamy się o najlepsze wyniki w krótkim horyzoncie czasu. Staramy się zarabiać kiedy rynek na to pozwala i chronić kapitał, gdy ryzyko jego utraty jest wysokie. Naszym zdaniem długoterminowe zestawienia wyników potwierdzają, że nasze podejście do inwestowania jest skuteczne, czego dowodem są także wyniki naszych strategii aktywnej alokacji od momentu ich uruchomienia.

Poprzedni rok dla naszych strategii dłużnych nie był wyjątkowy. Przez większość czasu utrzymywaliśmy bardzo konserwatywne podejście, w obawie przed rosnącą inflacją i szansą na rozpoczęcie zacieśniania polityki pieniężnej. Mimo to w horyzoncie 3-letnim nasza Indywidualna Strategia Dłużna uplasowała się na 3 miejscu, zyskując 9,14%.

Mimo słabszego wyniku inwestycyjnego w minionym roku, w długim terminie nasze wyniki pozostają najlepsze wśród wszystkich firm inwestycyjnych. Indywidualna Strategia Dłużna w ciągu ostatnich 5 lat zarobiła 22,17%, wyprzedzając wszystkie inne dłuższe strategie firm asset management w Polsce. Cieszy nas również 3 pozycja Indywidualnej Strategii Płynnościowej z wynikiem na poziomie 19,88%, która mimo zdecydowanie niższego poziomu ryzyka inwestycyjnego, nie odstaje zyskami od czołówki.

Choć miniony rok był trudny dla rynku inwestycyjnego, nasze wyniki, szczególnie w strategiach z domieszką komponentów ryzykownych, potwierdzają, że w czasach, gdy o zyski trudno, potrafimy zachować kapitał lub nasze straty są relatywnie niewielkie. Dzięki temu w dłuższym horyzoncie czasu zyskujemy nad konkurencją przewagę. I to nie tylko z uwagi na bezwzględny wynik inwestycyjny, ale również z uwagi na niższy poziom ryzyka inwestycyjnego.

Szymon Juszczyk, CFA

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami

RDM Wealth Management S.A.