RDM Wealth Management pokonuje konkurencję w najnowszym zestawieniu wyników firm inwestycyjnych Gazety Giełdy Parkiet

Eskalacja konfliktu handlowego na świecie, coraz mocniejszy dolar i problemy z walutami w wielu krajach wschodzących spowodowały, że zysków w II kwartale 2018 roku można było szukać ze świecą, chociaż to nie oznacza, że zarobić się nie dało. Bardzo się cieszymy, że w takim środowisku nasze strategie aktywnej alokacji na tle konkurencji wypadły bardzo dobrze.

W kwartale zakończonym 30 czerwca trudno było firmom zarządzającym wypracować dodatnie wyniki inwestycyjne, choć nie oznacza to, że dodatnich stóp zwrotu nie było. W kontekście wydarzeń na światowych rynkach finansowych, zmian wycen aktywów i wyników osiągniętych przez konkurencję jesteśmy zadowoleni z naszych efektów zarządzania, które przedstawiamy poniżej.

Strategie aktywnej alokacji

Zgodnie z najnowszym zestawieniem Gazety Giełdy Parkiet w rankingu rocznych stóp zwrotu portfeli o zmiennej alokacji aktywów, strategie RDM Wealth Management właściwie zdeklasowały konkurencję. Nasze portfele zajęły pierwsze 7 miejsc, a nasza firma jako jedyna w tym okresie dostarczyła klientom dodatniej stopy zwrotu. Na pierwszym miejscu uplasowała się Indywidualna Strategia – RDM 70 z wynikiem 3,18%, na drugim Indywidualna Strategia – RDM 20 z rezultatem 3,13%, a na trzecim Indywidualna Strategia – RDM 50, która zarobiła 3,02%. Pragniemy jeszcze zaznaczyć, że w ciągu roku różnica między naszą najlepszą strategią inwestycyjną, a najgorszą w zestawieniu przekroczyła 14,5 pkt proc.!

Dobre wyniki inwestycyjne w krótszym terminie nie są przypadkiem. W rankingu 3-letnich stóp zwrotu trzy najlepsze strategie RDM Wealth Management ustąpiły pierwszego miejsca tylko jednemu portfelowi konkurencji. W tym czasie Indywidualna Strategia – RDM 20, Indywidualna Strategia – RDM 35 oraz Indywidualna Strategia – RDM 50 zyskały odpowiednio 8,35%, 7,96% oraz 7,21%. A więc w ciągu tych 36 miesięcy najgorszy portfel rankingu stracił niemal 12%, co daje różnicę w rezultatach przekraczającą 20 pkt. proc!

W najdłuższym horyzoncie czasu, w jakim Gazeta Giełdy Parkiet bada wyniki polskich firm inwestycyjnych także mamy się czym chwalić. W 5-letnim rankingu nasza Indywidualna Strategia – RDM 50 okazała się najlepszym portfelem inwestycyjnym w grupie zyskując w tym czasie 36,55%! Zaś Indywidualna Strategia – RDM 35, zajmując trzecie miejsce na podium, zarobiła 34,32%.

Zestawienie portfeli zmiennej alokacji aktywów po II kwartale 2018 roku, zarówno w krótszych, jak i długich horyzontach czasu pokazuje, że strategie oferowane przez RDM Wealth Management przynoszą Klientom stabilnych i dodatnich stóp zwrotu, co nie zawsze ma miejsce w przypadku firm konkurencyjnych.

Strategie dłużne i płynnościowe

Nasze podejście do strategii dłużnych w ostatnim kwartale nie przyniosło satysfakcjonujących rezultatów. W ostatnich miesiącach chcieliśmy przede wszystkim utrzymywać bardzo niskie ryzyko i czekać na okazje. To spowodowało, że minione trzy miesiące dla naszych portfeli było przeciętne. Aczkolwiek w dłuższym terminie w dalszym ciągu znajdujemy się w czołówce rankingów.

Wg 3-letniego zestawienia nasza Indywiualna Strategia Dłużna uplasowała się na drugim miejscu, osiągając niewiele niższy wynik od zwycięzcy, równy 9,17%. Nasza druga ze strategii dłużnych o zdecydowanie niższy poziomie ryzyka zyskała w tym czasie 8,12% i zajęła miejsce 5.

Tym niemniej w horyzoncie 5 lat nasza Indywidualna Strategia Dłużna pozostaje w dalszym ciągu bezkonkurencyjna. W okresie ostatnich 60 miesięcy udało nam się wypracować 26,64% zysku, podczas gdy drugi portfel zarobił nieco ponad 18%, co oznacza, że różnica między nimi przekracza aż 10 pkt. proc!

Publikacja zestawienia wyników firm inwestycyjnych Gazety Giełdy Parkiet z sierpnia potwierdza długoterminową skuteczność naszych strategii. Szczególnie się cieszymy z rocznych wyników portfeli aktywnej alokacji, gdzie jako jedyni dostarczyliśmy klientom dodatnich stóp zwrotu na wszystkich naszych strategiach.

 

Wszelkie informacje dotyczące RDM WM, przedstawione w tej publikacji służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów dyrektywy MiFID oraz art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jak również nie stanowią analizy, usługi doradztwa inwestycyjnego, prawnego ani podatkowego.. Publikacja nie stanowi także jakiejkolwiek formy oferty ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny. RDM dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne, oparte na miarodajnych i aktualnych źródłach. Przedstawione w publikacji wyniki historyczne nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Stopy zwrotu prezentowanych portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmiany wycen ich składników, należy więc pamiętać, że przyszłe stopy zwrotu mogą znacząco odbiegać od zaprezentowanych i od oczekiwanych przez Klientów. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej publikacji, w szczególności podejmowania na jej podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie osoba, która się z nią zapoznała. Podane stopy zwrotu są stopami brutto i nie uwzględniają opłat za zarządzanie oraz podatków. Szczegółowe dane na temat opłat, w tym sposobu ich pobierania dostępne są w regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelem dostępnym na stronie internetowej www.rdmwm.pl.