Perspektywy rynkowe – Sierpień 2019

W dzisiejszym wpisie przedstawiamy podsumowanie czerwca oraz perspektywy rynkowe RDM Wealth Management na najbliższe 1-2 miesiące

W lipcu dominował umiarkowanie pozytywny sentyment

Po bardzo dobrym czerwcu, w którym większość subklas aktywów niezależnie od profilu ryzyka dostarczyła pozytywnych stóp zwrotu, lipiec okazał się bardziej wymagającym miesiącem dla inwestorów. Właściwa alokacja aktywów była więc niezbędna do osiągnięcia pozytywnych stóp zwrotu. W lipcu najbardziej pozytywny sentyment dominował na rozwiniętych rynkach akcji, które dostarczyły najwyższych stóp zwrotu spośród subklas aktywów będących w naszym spektrum inwestycyjnym. W tym kontekście za słuszną należy uznać naszą decyzję o zwiększeniu zaangażowania w tą subklasę aktywów na początku lipca – miała ona pozytywny wpływ na osiągnięte w lipcu stopy zwrotu z portfeli.

Sierpniowe decyzje inwestycyjne

Kontynuacja pozytywnego mini-trendu na globalnych rynkach akcji skłoniła nas do zrealizowania części zysków na tej subklasie aktywów. Pozytywne zachowanie instrumentów udziałowych sprawiło, że wskaźniki sentymentu rynkowego znalazły się blisko poziomów euforycznych, a w przypadku rynku amerykańskiego niektóre miary nastrojów rynkowych przebiły euforyczne poziomy. O ile w kilku- czy kilkunastomiesięcznym terminie zmiana nastawienia bankierów centralnych za Oceanem na gołębie skutkowała zazwyczaj pozytywnym zachowaniem rynków akcji, to zaraz po decyzji o pierwszej obniżce stóp procentowych reakcja indeksów była co najwyżej neutralna. Dodatkowo uważamy, że oczekiwania rynkowe odnośnie skali luzowania monetarnego za Oceanem są zbyt wygórowane. Wszystkie te argumenty sugerują, że w krótkim 1-2-miesięcznym okresie, perspektywy dla akcji postrzegamy negatywnie. Środki uwolnione ze zmniejszenia zaangażowania na rynku akcji krótkoterminowo lokujemy na lokalnym rynku pieniężnym. W dłuższym terminie obecne otoczenie rynkowe powinno w dalszym ciągu sprzyjać zachowaniu ryzykownych aktywów. Potencjalną nerwową reakcje rynku po decyzji FED chcemy więc wykorzystać na ponowne zwiększenie zaangażowania w instrumenty udziałowe

Niezmiennie naszą największą sympatią cieszą się inwestycje alternatywne. W obrębie tej klasy aktywów widzimy szereg perspektywicznych pomysłów inwestycyjnych o charakterze long/short i market neutral opartych o globalne rynki akcji, obligacji i towarowe. Uzupełnieniem tych relatywnych zakładów stanowią kierunkowe pomysły inwestycyjne o charakterze long lub short na wybranych towarach i obligacjach skarbowych.

Tabela – Krótkoterminowe perspektywy rynkowe RDM Wealth Management dla głównych klas aktywów

Źródło: opracowanie własne

Radosław Piotrowski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami

RDM Wealth Management S.A.