Perspektywy rynkowe – Październik 2019

W dzisiejszym wpisie przedstawiamy podsumowanie września oraz perspektywy rynkowe RDM Wealth Management na najbliższe 1-2 miesiące

Powrót pozytywnego sentymentu

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, wrzesień przyniósł powrót pozytywnego sentymentu na rynek akcji – zyskiwały zarówno rynki zagraniczne, jak i rynek polski. Na przeciwległym biegunie znalazły się obligacje skarbowe. We wrześniu rentowności dłużnych papierów skarbowych, zarówno w Polsce, jak na rynkach bazowych, rosły. Wzrost rentowności przełożył się na spadek cen w obrębie tej klasy aktywów. Zmiana naszego nastawienia do rynku akcji (lepsze perspektywy) względem obligacji (gorsze perspektywy) podjęta miesiąc temu wpłynęła więc pozytywnie na stopy zwrotu naszych klientów.

Październikowe decyzje inwestycyjne

Umiarkowany wzrost indeksów akcyjnych we wrześniu sprawia, że po raz pierwszy od początku publikacji perspektyw rynkowych (w kwietniu tego roku) nie zmieniamy naszego nastawienia w obrębie głównych klas aktywów pozostających w naszym spektrum inwestycyjnym. Zachowanie rynków finansowych można z perspektywy września rozpatrywać w kategorii wzrostu apetytu na ryzyko w pierwszej części miesiąca i umiarkowanej realizacji zysków w drugiej części miesiąca. Wskaźniki sentymentu, które są dla nas głównym wyznacznikiem tego jak inwestować w krótkim terminie, nie zmieniły zbytnio swoich wskazań i plasują się w okolicach neutralnych (przy czym nadal bliżej im do obszarów sygnalizujących dużą awersję do ryzyka niż do obszarów euforycznych). Na rynek finansowy nadal rzutuje wiele czynników które rozpatrujemy w kategoriach szumu medialnego (z głównych należy wymienić wojnę handlową oraz kwestie Brexitu, w mniejszym stopniu nowy gorący temat – impeachment prezydenta Stanów Zjednoczonych), których rezultatu, zgodnie z naszym podejściem do inwestowania, nie staramy się przewidywać, skupiając się na wykresach i danych liczbowych. Intensyfikacja owego szumu, może co prawda wywoływać krótkoterminowe perturbacje na rynkach finansowych, ale każda takie zjawisko należy postrzegać w kategoriach potencjalnej okazji inwestycyjnej (przy założeniu prawidłowej oceny jego rzeczywistego wpływu na otoczenie gospodarcze czy rynkowe). Podwyższone ryzyko wystąpienia recesji w terminie powyżej 1 roku (o czym wspominaliśmy w artykule sprzed miesiąca – Perspektywy rynkowe – Wrzesień 2019), sprawia jednak, że powstrzymujemy się przed bardziej pozytywnym nastawieniem do ryzykownych aktywów. Jednocześnie widząc duże ryzyko w inwestycji w obligacje skarbowe, których blisko jedna trzecia charakteryzuje się ujemną rentownością w ujęciu nominalnym, utrzymujemy bardzo negatywne nastawienie do tej klasy aktywów.

Naszą „ulubioną” klasą aktywów pozostają inwestycje alternatywne gdzie obecnie realizujemy pomysły o charakterze long / short lub market neutral na subklasach aktywów w obrębie akcji i obligacji, a także wybranych towarach.

Tabela – Krótkoterminowe perspektywy rynkowe RDM Wealth Management dla głównych klas aktywów

Źródło: opracowanie własne

 

Radosław Piotrowski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami

RDM Wealth Management