Perspektywy rynkowe – Czerwiec 2019

W dzisiejszym wpisie przedstawiamy aktualizację perspektyw rynkowych RDM Wealth Management na najbliższe 1-2 miesiące

W naszym debiutanckim wpisie opublikowanych 30 kwietnia (Perspektywy rynkowe – Maj 2019)  postawiliśmy tezę, że stan tzw. goldilocks market nie może trwać wiecznie. Bliskie euforycznym wskaźniki sentymentu rynkowego sugerowały ostrożne podejście do inwestycji w ryzykowne aktywa. Jednocześnie to samo zjawisko goldilocks market sprawiało, że nie widzieliśmy zbyt wielkiej wartości na rynku obligacji. Maj rzeczywiście okazał się trudnym miesiącem dla amatorów inwestycji w ryzykowne aktywa (przykładowo akcyjny indeks MSCI AC World zanotował miesięczny spadek o 6,2%, a towarowy Dow Jones Commodity stracił na wartości 3,9%). Dobrze na tym tle zachowywały się jednak obligacje skarbowe na rynkach bazowych (indeks FTSE G7 Government Bond zyskał w maju 1,2%).

Negatywny szum informacyjny związany z ponowną eskalacją amerykańsko-chińskiego konfliktu handlowego i jego ewentualne implikacje dla globalnego wzrostu gospodarczego i wspomniana przecena w obszarze ryzykownych aktywów sprowadziła wskaźniki sentymentu rynkowego do neutralnych poziomów. Taki rozwój sytuacji sprawia, że redukujemy bardzo negatywne nastawienie do rynku akcji w portfelach naszych klientów, „finansując” zwiększenie alokacji do akcji dalszym zmniejszeniem zaangażowania w obligacje. Nie zwracając uwagi na wspomniany powyżej szum, uważamy, że lepsze od oczekiwań odczyty wskaźników gospodarczych przełożą się na wzrost aktywności ekonomicznej w drugiej połowie tego roku. Te z kolei powinny spowodować wzrost presji inflacyjnej, negatywnej dla obligacji. Niezmiennie preferowaną przez nas klasą aktywów względem tradycyjnych inwestycji w akcje i obligacje pozostają dla nas inwestycje alternatywne.

Tabela – Krótkoterminowe perspektywy rynkowe RDM Wealth Management dla głównych klas aktywów

Źródło: opracowanie własne

Radosław Piotrowski

Dyrektor Inwestycyjny

RDM Wealth Management S.A.