Wizja i Wartości

W RDM Wealth Management wierzymy, że podejście do inwestowania zorientowane na człowieka, ma znaczenie dla jakości prowadzenia biznesu. Naszej wizji upatrujemy w stwarzaniu możliwości stabilnego wzrostu portfela klienta. Korzystamy przy tym z własnych kompetencji i know-how. W kwestiach selekcji instrumentów powiązanych z działaniem na odległych rynkach, wspierają nas natomiast analitycy globalnych firm inwestycyjnych. Sukces i zysk są logiczną konsekwencją takiej postawy.

Jesteśmy niezależną firmą opartą o polski kapitał, która samodzielnie opracowuje swoją strategię biznesową. We wszystkim, co robimy, staramy się postępować uczciwie, przestrzegając wysokich standardów etycznych. W centrum naszego zainteresowania znajduje się klient – jego bezpieczeństwo finansowe i satysfakcja z osiąganych wyników. Stabilność wyników w dłuższym okresie gwarantuje unikalna metoda, w myśl której środki powierzone nam przez klientów inwestujemy wyłącznie w fundusze inwestycyjne.

W dzisiejszych czasach nie wystarczy tworzyć dobrego produktu. Nie wystarczy być tanim. Klienci oczekują innowacji, elastyczności, skuteczności i dobrej obsługi – to wszystko znajdują w RDM Wealth Management. Przekładamy teorię „klientocentryzmu” na praktyczne działania, budując relacje na trwałym fundamencie uczciwości, wiarygodności i wzajemnego zaufania.

Dlaczego RDM

Bezpieczeństwo środków
  • Środki powierzone w zarządzanie, przez cały okres inwestycji pozostają własnością Klienta.
  • Klient ma możliwość bieżącego wglądu w swój rachunek inwestycyjny prowadzony w mBanku.
  • Środki inwestowane w fundusze inwestycyjne objęte są pełną ochroną bez żadnych ograniczeń kwotowych (ustawa o funduszach inwestycyjnych, art.28 i art.81).
Korzyści finansowe
  • Wykorzystując efekt skali i długoletnią współpracę z funduszami inwestujemy powierzone nam w zarządzanie środki na warunkach znacznie lepszych niż rynkowe. U nas fundusze zarabiają nawet do 2% więcej niż gdzie indziej.
  • Wszyscy nasi Klienci zwolnieni są z opłat manipulacyjnych pobieranych przez TFI.
Niezależność i relacje w biznesie
  • Jesteśmy w pełni autonomiczni, niepowiązani z żadnym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych ani bankiem. Towarzystwa nie płacą nam za to, że kupujemy ich produkty do portfeli naszych Klientów.
  • Hołdujemy zasadzie jak najlepszego poznania Klienta, z którym spotykamy się co najmniej raz na kwartał i w każdej chwili jesteśmy gotowi do wspólnej dyskusji.

Jak działa RDM

RDM Wealth Management to licencjonowany przez Komisję Nadzoru Finansowego dom maklerski wyspecjalizowany w zarządzaniu portfelami, w których skład wchodzą fundusze inwestycyjne. Innowacyjny model zarządzania aktywami, opracowany i wdrożony przez RDM WM, oparty jest na trzech filarach: aktywnej alokacji, szerokiej ekspozycji na rynki zagraniczne oraz niekonwencjonalnej analizie danych i procesów makroekonomicznych. Potwierdzeniem skuteczności zarządzających są atrakcyjne wyniki, uzyskiwane przy relatywnie niskim ryzyku. Szeroki wachlarz rozwiązań proponowanych przez firmę pozwala klientowi wybrać te, które są dla niego najbardziej odpowiednie pod względem skłonności do podejmowania ryzyka oraz horyzontu inwestycyjnego.

Dlaczego stawiamy na fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne to bardzo płynne instrumenty finansowe, które umożliwiają niemal nieograniczoną dywersyfikację portfela – zarówno produktową, sektorową, jak i geograficzną. W odniesieniu do wyboru konkretnych klas aktywów czy rynków RDM WM stawia na kompetencje własne. Jednak w kwestiach selekcji instrumentów, w szczególności z rynków tak odległych jak chociażby Indie, Brazylia czy Australia, RDM WM korzysta z wiedzy globalnych firm inwestycyjnych, które posiadają rozbudowane działy analityczne we wszystkich regionach świata. RDM WM inwestując w fundusze inwestycyjne zyskuje zatem najsilniejszy, globalny zespół analityczny.

Zespół RDM WM

Jak zacząć współpracę

Krok 1. Skontaktuj się bezpośrednio z biurem RDM :

Biuro RDM Wealth Management S.A.

tel. +48 22 290 25 37

e-mail: biuro@rdmwm.pl

Krok 2. Spotkaj się z nami – pomożemy ustalić Twoją skłonność do podejmowania ryzyka i zaproponujemy rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.

Krok 3. Podpisz z nami umowę, aby w pełni korzystać z naszego nowatorskiego modelu zarządzania aktywami lub kupować fundusze za naszym pośrednictwem.