Komentarz tygodniowy – Czy warto zainwestować w akcje japońskich przedsiębiorstw?

Szeroki indeks japońskiego rynku akcji (Topix) wzrósł w tym roku o 0,23% i był najsłabszy wśród indeksów z krajów rozwiniętych.

Wykres 1 – Tegoroczne stopy zwrotu z indeksów Topix (linia fioletowa) i MSCI World do którego należą spółki z krajów rozwiniętych

Źródło: Refinitiv Eikon

Głównym powodem tak słabego zachowania akcji z kraju kwitnącej wiśni jest planowana reforma podatkowa, która zakłada podwyższenie podatku VAT z 8 do 10% oraz prowadzona z Koreą Południową wojna handlowa. Pomimo tego jest kilka czynników które sprawiają, że akcje te wyglądają atrakcyjnie z perspektywy inwestycyjnej:

    1. Bardzo negatywny sentyment

Zarówno zagraniczni jak i japońscy inwestorzy są negatywnie nastawieni do tamtejszego rynku akcji, co potwierdza ujemna pozycja netto profesjonalnych inwestorów w kontraktach terminowych na Nikkei, należy to traktować jako sygnał kontrariański. Dodatkowo prognozy analityków dotyczące zysków spółek notowanych na japońskiej giełdzie zostały obniżone najbardziej wśród krajów rozwiniętych. Uważamy, iż istnieje spore prawdopodobieństwo, że obniżki te były przesadzone i nie wpłyną na spółki z Japonii, tak negatywnie, jak tego oczekują analitycy. Podczas poprzedniej podwyżki podatku VAT w 2014r konsumpcja najbardziej zmalała zaraz po ogłoszeniu planowanej reformy jeszcze przed jej wprowadzeniem, możemy zatem przypuszczać, że największy spadek konsumpcji mamy już za sobą. Konflikt z Koreą Południową nie wydaje się natomiast poważnym zagrożeniem dla Japonii, co prawda Korea jest istotnym partnerem handlowym, ale nie najważniejszym (odpowiada za 7,8% eksportu i 4,2% importu). I rzeczywiście opublikowane za poprzedni  kwartał wyniki są pierwszymi od roku gdzie więcej spółek zaskoczyło pozytywnie niż negatywnie.

Wykres 2 – Pozycjonowanie się profesjonalnych inwestorów na rynku kontraktów terminowych

Źródło: Goldman Sachs

    2. Dobre dane makroekonomiczne

Ostatni odczyt japońskiego PKB okazał się wyraźnie lepszy od oczekiwań. Produkt krajowy brutto wzrósł o 0,4% kwartał do kwartału i 1,8% rok do roku przy prognozach wynoszących odpowiednio 0,1% i 0,4%. Potwierdza to nasze przypuszczenia, że nie jest tak źle jak wydaje się analitykom.

    3. Niska wycena wskaźnikowa

Wskaźnik cena/zysk dla indeksu Topix znajduje się na poziomie 13 najniższym od 2012r, a cena/wartość księgowa 1,1 najniżej od 2016r. Obecnie 52% spółek z indeksu Topix wycenianych jest poniżej swojej wartości księgowej.

Podsumowując, negatywne nastawienie inwestorów do akcji japońskich, lepsze od oczekiwań opublikowane wyniki oraz niska wycena sprawiają, że relacja zysku do ryzyka dla akcji japońskich uległa poprawie przez co uważamy, że z perspektywy inwestycyjnej japoński rynek akcji wygląda obecnie bardzo interesująco.

Kacper Mehlich

Specjalista ds. doradztwa inwestycyjnego

RDM Wealth Management