Komentarz tygodniowy – Czy ceny miedzi wzrosną?

Zachowanie cen miedzi trudno nazwać imponującym w tym roku. Ceny miedzy oscylują obecnie w okolicach tegorocznych minimów.

Otoczenie makroekonomiczne ciężarem dla cen miedzi w tym roku

Spadająca aktywność przemysłowa w krajach / regionach będących głównymi konsumentami metalu, silniejszy od oczekiwań kurs dolara amerykańskiego czy zamieszanie związane z chińsko-amerykańskim konfliktem handlowym można wskazać jako główne przyczyny słabości cen miedzi.

Wykres 1 – Cena miedzi (3-month copper) na tle zachowania kursu dolara amerykańskiego [USD twi (rhs)]

Źródło: Goldman Sachs

Słabość cen w okresie maj-czerwiec tego roku można z kolei przypisać głównie słabemu popytowi na ten metal w Chinach gdzie zaimplementowana stymulacja fiskalna nie była ani wystarczająco silna ani nakierowana na konsumpcję metali żeby aktywować popyt na miedź.

Otoczenie mikro pierwszym „światełkiem w tunelu”

Podczas gdy otoczenie makroekonomiczne nie wygląda na sprzyjające cenom miedzi, otoczenie mikro niesie już ze sobą inny obraz. Pomimo mizernego popytu, rynek miedzi według szacunków analityków jednego z amerykańskich banków inwestycyjnych cechuje obecnie deficyt na poziomie 420 tysięcy ton – największy od 15 lat. Niskie obecnie ceny miedzi nie sprzyjają z kolei aktywowaniu nowej podaży metalu, co sprawia, że nie należy spodziewać się zbilansowania tego deficytu przed końcem przyszłego roku.

Negatywne czynniki po stronie makro też zaczynają powoli tracić na znaczeniu. Popyt na miedź w Chinach powinien stopniowo wzrastać wskutek ze względu na budowę linii energetycznych oraz odradzający się popyt na samochody (w obu tych sektorach miedź jest jednym z istotnych surowców w procesie produkcyjnym). Dodatkowo druga połowa tego roku to najprawdopodobniej dołek koniunktury na rynkach rozwiniętych – w kolejnych kwartałach wzrost powinien przyspieszyć wspomagany coraz bardziej prawdopodobną stymulacją monetarną.

Wykres 2 – Popyt na samochody w Chinach

Źródło: Goldman Sachs

Miedź wartościowym dodatkiem do portfela

Sprzyjające otoczenie mikro przy możliwym wsparciu otoczenia makro sprawia, że kolejne miesiące mogą być bardzo dobre dla cen miedzi. Świadczyć o tym może także bardzo negatywny sentyment rynkowy wobec cen miedzi (wskaźnik, który należy traktować kontrariańsko). My uważamy, że relacja zysku do ryzyka sprzyja obecnie inwestycji w ten metal. Dlatego też w obrębie klasy inwestycji alternatywnych w portfelach naszych klientów znajdujemy miejsce na instrumenty finansowe odzwierciedlające zachowanie cen miedzi.

Radosław Piotrowski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami

RDM Wealth Management S.A.