Komentarz do wyników – Sierpień 2018

Na świecie większa zmienność. Kłopoty warszawskiego parkietu.

Sierpień dla naszego lokalnego rynku kapitałowego miał dwa oblicza. Z jednej strony indeks 20 największych spółek z warszawskiej giełdy zyskał ponad 1,5%. Z drugiej jednak pod koniec miesiąca zaczęła się wyprzedaż w segmencie małych i średnich spółek zapoczątkowana doniesieniami o zatrzymaniu przez CBA dwóch byłych członków zarządu Altus TFI w związku z transakcją spółką EGB z GetBack, którym postawiono zarzuty przestępstwa gospodarczego. Już po weekendzie Norges Bank Investment Management rozwiązał z Altus TFI i ROCKBRIDGE TFI umowę o zarządzanie portfelem o wartości (na ostatni dzień sierpnia) przekraczającej 850 mln dolarów. I był to kolejny impuls do wyprzedaży akcji w segmencie mniejszych spółek. To wszystko dodatkowo jeszcze przeplatało się z przeciętnymi danymi makroekonomicznymi. Rozczarowujący był zwłaszcza odczyt przemysłowego PMI, który odnotował najniższy poziom od 22 miesięcy. To co powinno niepokoić to mocny spadek dynamiki produkcji, nowych zamówień oraz nowych zamówień eksportowych, co może powodować kłopoty na przyszłość.

Poza granicami polski na wartości traciły parkiety europejskie, giełdy w Turcji, w Chinach, Brazylii czy Rosji, a więc przede wszystkim rynki z segmentu emerging markets, mające coraz większe problemy z mocnym dolarem. W tym czasie również w Europie pojawił się słaby indeks PMI, a wyprzedzające wskaźniki ISM i PMI dla Stanów Zjednoczonych dość jednoznacznie sugerowały, że gospodarka amerykańska prawdopodobnie szczyt koniunktury może mieć już za sobą. Potwierdziły to subindeksy zarówno wskaźników dotyczących sektora usług, jak i sektora przemysłowego.

Na globalnych rynkach akcji doszliśmy do sytuacji, w której rynki wschodzące są po pokaźnej przecenie, w Europie indeksy są kilkanaście procent od historycznych szczytów, a w Stanach Zjednoczonych parkiety notowane są bardzo blisko historycznie wysokich poziomów. Biorąc pod uwagę zachowanie prezydenta i coraz większą jego determinację do zwiększania skali ceł nakładanych na chińską gospodarkę, jest całkiem prawdopodobne, że jeżeli rozpocznie się realizacja planu zakładającego nałożenie ceł na cały import z Chin, wówczas istnieje prawdopodobieństwo, że na rynkach powtórzy się scenariusz z lutego bieżącego roku. Dlatego też uważamy, że podejmowanie w tej chwili ryzyka nie jest dobrym rozwiązaniem.

Wyprzedaż polskiego długu. Lira utonęła.

W sierpniu rentowność polskich obligacji generalnie rosła, choć skala zmian wycen obligacji stałokuponowych była relatywnie niewielka. Bardzo mocno spadły zaś wyceny obligacji zmiennokuponowych co negatywnie odbiło się na wycenach funduszy pieniężno-gotówkowych, aczkolwiek zarządzający uważają, że to może być okazja do tańszych zakupów. Najciekawsze wydarzenia miały miejsca na walucie tureckiej, która w ciągu miesiąca straciła do dolara ponad 30%. A wszystko przez politykę tureckiego prezydenta i „strach” banku centralnego przed dalszymi podwyżkami stóp procentowych. To również był czynnik, który negatywnie wpłynął na wyceny wielu funduszy gotówkowych, które posiadały zaangażowanie w krótkie obligacje tureckich banków.

Wyniki strategii RDM WM

Prezentujemy wyniki, jakie nasze strategie osiągnęły w sierpiniu. Na bieżąco mogą Państwo je śledzić w sekcji „WYNIKI”.

Indywidualna Strategia Płynnościowa w minionym miesiącu straciła 0,13%, podczas gdy średnia funduszy gotówkowych i pieniężnych spadła 0,10%.

Średnia funduszy dłużnych uniwersalnych w sierpniu straciła 0,33%. W tym czasie Indywidualna Strategia Dłużna straciła 0,17%, Strategia Aktywnej Alokacji – RDM 20 straciła 0,21%, a Indywidualna Strategia – RDM 20 0,13%.

Średnia funduszy stabilnego wzrostu w ciągu ostatnich 4 tygodni straciła 0,39%, podczas gdy Indywidualna Strategia – RDM 35 spadła o 0,12%, Indywidualna Strategia – RDM 50 straciła 0,15%, a Strategia Aktywnej Alokacji – RDM 50 0,23%.

Indywidualna Strategia – RDM 70 w sierpniu straciła 0,14%, podczas gdy średnia funduszy zrównoważonych straciła 0,34%.

Z kolei Indywidualna Strategia – RDM 100 w ciągu minionego miesiąca straciła 0,13%, podczas gdy średnia funduszy aktywnej alokacji spadła o 1,40%.