Komentarz do wyników – marzec 2018

Rynki akcji kontynuowały przecenę

Mocne ostudzenie nastrojów w lutym było kontynuowane w ciągu ostatnich 4 tygodni, choć trudno byłoby stwierdzić, że argumentów nie brakowało. Przede wszystkim na handlowe „zaczepki” Trumpa zareagowali Chińczycy. W odpowiedzi na perspektywę taryf celnych w Stanach Zjednoczonych, administracja Xi Jingpinga postanowiła dokonać „odwetu” na taką samą kwotę. Naturalnie, Amerykanie nie pozostali dłużni i w mediach pojawiały się spekulacje dotyczące kolejnych taryf. Uspokojenia sytuacji inwestorzy szukali w publicznym wystąpieniu przywódcy Chin na forum ekonomicznym w Azji i rzeczywiście ją znaleźli. Xi jasno stwierdził, że nie chce otwartej konfrontacji – niestety dobry nastrój trwał chwilę, bowiem kilka godzin później okazało się, że propozycja Chin zmniejszająca amerykański deficyt handlowy o kwotę 50 mld dolarów, została stanowczo odrzucona. Finalnie sytuacja pozostaje nierozwiązana, a obie strony sporu póki co nie chcą go zaogniać. Pozytywny jest jednak fakt, że ani po stronie Chin, ani po stronie Amerykanów groźby nie dość, że nie zostały wprowadzone w życie, to niewiadomy jest również termin ich uruchomienia.

Inwestorzy mieli prawo się także niepokoić perspektywami wzrostu gospodarczego. W marcu po raz kolejny przeważały publikacje zaskakujące negatywnie, nad tymi pozytywnymi. Rozczarowujące przede wszystkim okazały się indeksy PMI w Europie, które spadały trzeci miesiąc z rzędu i niejednokrotnie zanotowały kilkumiesięczne minima. Co jednak istotne, z punktu widzenia perspektyw gospodarczych, właściwie głównym czynnikiem hamującym kompozyty były mniejsze dynamiki nowych zamówień i nowych zamówień eksportowych. I dopóki skala niezrealizowanych zamówień pozostanie bardzo duża, tak długo spadająca dynamika wzrostu nowych zamówień nie będzie problemem – później może być istotnym elementem hamującym perspektywę wzrostu gospodarczego. Warto to obserwować chociażby dlatego, że kraje strefy euro są naszym największym partnerem handlowym, a gdy za zachodnią granicą zamówienia zaczną spadać, to i u nas dynamika może szybko stać się ujemna.

Wysoka awersja do ryzyka i relatywnie wysoka zmienność przełożyła się na spadki niemal wszystkich globalnych indeksów akcji. Po zielonej stronie pozostała tylko brazylijska Bovespa, która w marcu zyskała 0,01% i pozostaje w tym roku najsilniejszym indeksem. Tymczasem WIG20 stracił 6,51%, Jakarta 6,19%, Shanghai 3,56%, czy XU100 3,38%.

Rynek obligacji i walut – stabilny złoty i spadek rentowności polskiego długu.

Rynek walutowy pozostawał w zeszłym miesiącu relatywnie spokojny, a największą zmienność można było odnotować na walucie tureckiej, która do dolara straciła 3,95%, a do polskiego złotego 4,09%. Atrakcyjnym aktywem pozostawały polskie skarbówki, które umocniły się przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze wzrost globalnej awersji do ryzyka spowodował, że papiery skarbowe właściwie na całym świecie zyskiwały na wartości (wyjątkiem była Turcja, gdzie rentowność 10-letniego długu wzrosła o 58 pb.), w tym również dług polski. Po drugie to kwestia perspektyw polityki pieniężnej i inflacji. Jeszcze miesiąc temu posiedzenie RPP zakończyło się bardzo gołębią konferencją prasową prezesa NBP. W marcu z kolei opublikowano bardzo słabe dane o inflacji, a prezes Glapiński po raz kolejny publicznie potwierdził, że nie widzi podstaw do podwyżek stóp procentowych aż do roku 2020 roku – środowisko dla obligacji doskonałe, aczkolwiek bylibyśmy wstrzemięźliwi ze zbyt dużym entuzjazmem skierowanym ku polskim papierom. Naszym zdaniem tak duży spadek rentowności na przestrzeni ostatnich tygodni, przy rosnących cenach ropy naftowej i czerwcowym efekcie bazy, który może mocno dźwignąć odczyt CPI, polskie papiery mogą stać się ofiarą mocnej wyprzedaży – co również może niekorzystnie wpływać na notowania rodzimej waluty.

Wyniki strategii RDM WM

Prezentujemy wyniki, jakie nasze strategie osiągnęły w marcu. Na bieżąco mogą Państwo je śledzić w sekcji „WYNIKI”.

Indywidualna Strategia Płynnościowa zakończyła marzec zyskiem na poziomie 0,18%. Średnia funduszy pieniężnych i gotówkowych urosła z kolei o 0,15%, a indeks WIBID 3M o 0,13%.

Indywidualna Strategia Dłużna w ciągu ostatnich 4 tygodni wypracowała 0,13% zysku. W tym okresie średnia funduszy dłużnych uniwersalnych zarobiła 0,38%. Indywidualna Strategia – RDM 20 straciła z kolei 0,25%, a Strategia Aktywnej Alokacji – RDM 20 0,23%.

Średnia funduszy stabilnego wzrostu w marcu straciła kolejne 1,29%. Tymczasem Indywidualna Strategia – RDM 35 spadła o 0,6% Indywidualna Strategia – RDM 50 o 1,01%, natomiast Strategia Aktywnej Alokacji – RDM 50 o 1,04%.

Indywidualna Strategia – RDM 70 straciła w ubiegłym miesiącu 1,46%, podczas gdy średnia funduszy zrównoważonych wypracowała stratę równą 2,74%.

Średnia funduszy aktywnej alokacji, a więc benchmark dla naszych najbardziej agresywnych strategii, w marcu straciła 3,05%. Tymczasem Indywidualna Strategia – RDM 100 uszczupliła wynik o 2,44%.