Dajemy dostęp do setek funduszy inwestycyjnych z rynków całego świata.

Kupując fundusze za naszym pośrednictwem nie zapłacisz opłat manipulacyjnych, a
dodatkowo otrzymasz od nas Premię Dystrybucyjną.
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółów.
Minimalna wartość aktywów – 100 tys. zł
0 zł za nabycie
0 zł za zbycie
0 zł za zamianę / konwersję

Aktualna lista funduszy

Informacje na temat kosztów funduszy znajdują się w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID), które dostępne są na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych i spółek zarządzających oraz w siedzibie RDM.

Aktualne prospekty i statuty funduszy dostępne są na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych i spółek zarządzających oraz w siedzibie RDM.