W jaki sposób RDM pozwoli mi zarobić?

Rynki kapitałowe kreują olbrzymią liczbę okazji inwestycyjnych. Zarządzający RDM WM starają się wyszukiwać najlepsze z nich na rynkach całego świata, inwestując w odpowiednie fundusze akcji, surowców, obligacji i rynku pieniężnego. W RDM WM kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo inwestycji. Jako jedyna firma w Polsce oferujemy wyłącznie strategie aktywnej alokacji, w których zarządzający w okresach dekoniunktury może ograniczyć udział instrumentów ryzykownych do zera. Dzięki temu żaden z naszym Klientów nie stracił nawet części swoich oszczędności w czasie bessy w 2011 r. Nasza filozofia opiera się na wnikliwej analizie czynników makroekonomicznych. To dzięki temu wyniki naszych strategii w dłuższym horyzoncie należą do najlepszych w swoich kategoriach ryzyka i są znacznie lepsze od benchmarków.

Jak zacząć współpracę z RDM WM?

Najlepiej – zadzwonić lub napisać do nas. Skontaktujemy się, zaprosimy na indywidualne spotkanie i pomożemy w wyborze rozwiązania i produktu najlepiej dopasowanego do potrzeb Klienta. Pomożemy także przejść przez procedurę niezbędnych formalności, a dla Państwa maksymalnego komfortu, zdecydowaną ich większość bierzemy na siebie. RDM WM w ramach pełnomocnictwa, zgodnie z warunkami umowy i stosownie do zapisów wybranej przez Klienta strategii zarządza środkami, które przez cały czas pozostają własnością Klienta.

Ile powinienem mieć pieniędzy aby rozpocząć współpracę?

Dbając o najwyższą jakość oferowanego produktu, ustaliliśmy minimum inwestycyjne dla naszych strategii na poziomie 500 tys. zł.

Co tak właściwie oznacza termin „wealth management”?

Dosłownie – zarządzanie majątkiem. W przypadku RDM WM w trosce o najwyższą jakość usług ograniczyliśmy się tylko i wyłącznie do zarządzania środkami pieniężnymi.

Co odróżnia RDM od innych, podobnych firm?

RDM WM to prawdziwie innowacyjna firma inwestycyjna. Wiąże się to z kilkoma cechami, odróżniającymi nas od podobnych spółek:
Wszystkie nasze strategie są strategiami aktywnej alokacji, tzn. Klient stosownie do tolerancji ryzyka wybiera maksymalny poziom funduszy udziałowych w portfelu. Zarządzający RDM WM nie przekraczając wyznaczonej bariery decydują o aktualnym, optymalnym poziomie zaangażowania w instrumenty ryzykowne. Oznacza to, że nawet w portfelach gdzie maksymalny udział funduszy udziałowych wynosi 100% okresowo, w czasie dekoniunktury może nie być żadnego takiego funduszu. Pozwala nam to chronić zyski Klientów.
Na inwestycje patrzymy globalnie. Dzięki temu mamy znacznie więcej możliwości wyszukiwania okazji inwestycyjnych. Tak szerokie spektrum powoduje, że możemy zarabiać niemal w każdych warunkach.
Z firmami inwestycyjnymi (krajowymi TFI i zagranicznymi instytucjami) podpisaliśmy umowy nie tylko zwalniające naszych Klientów z opłat manipulacyjnych, ale i zapewniające częściowy zwrot opłaty za zarządzanie. O co chodzi i jak to działa? W wycenie jednostki każdego funduszu zaszyta jest opłata za zarządzanie. Na pierwszy rzut oka jest trudna do zauważenia, bo naliczana jest codziennie. Jest ona zależna od kategorii funduszu i w skali roku wynosi od 1-2% w przypadku funduszy pieniężnych i dłużnych do nawet 4-5% w przypadku funduszy udziałowych. Otrzymujemy zwrot mniej więcej połowy tych kosztów i jako jedyna firma w Polsce oddajemy go w całości naszym Klientom. Często okazuje się, że pobierane przez nas opłaty za zarządzanie są w zdecydowanej większości kompensowane tymi zwrotami.

Czy pieniądze, które przekazałem RDM, są bezpieczne?

Zdecydowanie tak. Środki znajdują się na rejestrach i rachunku bankowym Klienta. Poza tym aktywa lokowane w funduszach inwestycyjnych objęte są pełną ochroną bez żadnych ograniczeń kwotowych (ustawa o funduszach inwestycyjnych, art.28 i art.81).

Mówi się, że prowizje przy współpracy z firmami wealth management są bardzo wysokie. Ile zapłacę za usługę?

Wysokość opłat jest uzależniona od strategii i kwoty inwestycji. Aktualną tabelę opłat znajdą Państwo tutaj.

Warto podkreślić, że z firmami inwestycyjnymi (krajowymi TFI i zagranicznymi instytucjami) podpisaliśmy umowy nie tylko zwalniające naszych Klientów z opłat manipulacyjnych, ale i zapewniające częściowy zwrot opłaty za zarządzanie. O co chodzi i jak to działa? W wycenie jednostki każdego funduszu zaszyta jest opłata za zarządzanie. Na pierwszy rzut oka jest trudna do zauważenia, bo naliczana jest codziennie. Jest ona zależna od kategorii funduszu i w skali roku wynosi od 1-2% w przypadku funduszy pieniężnych i dłużnych do nawet 4-5% w przypadku funduszy udziałowych. Otrzymujemy zwrot mniej więcej połowy tych kosztów i oddajemy go w całości naszym Klientom. Często okazuje się, że pobierane przez nas opłaty za zarządzanie są w zdecydowanej większości kompensowane tymi zwrotami.

Jak często będę widywał się z doradcą? Czy konsultacje są jedynie telefoniczne?

Jesteśmy otwarci na potrzeby Klienta. Zawsze może się on telefonicznie skontaktować z naszymi zarządzającymi i porozmawiać o stanie i wyniku portfela, nastawieniu rynkowym oraz perspektywach na kolejne miesiące. Jeśli Klient ma taką potrzebę umawiamy się z nim na spotkanie. Z naszymi Klientami staramy się spotykać co najmniej raz na kwartał.