Zachęcamy do zapoznania się z zasadami współpracy określonymi w regulaminach świadczenia usług:

Dla usługi zarządzania portfelami:

Przed rozpoczęciem inwestowania środków następuje wybór strategii inwestycyjnej.

  • Strategie inwestycyjne zawierają szczegółowy opis wszystkich dostępnych strategii inwestycyjnych. Proponujemy strategię inwestycyjną dopasowaną do potrzeb i horyzontu inwestycyjnego Klienta.

Wynagrodzenie za usługi zarządzania portfelami zależy od wielkości kapitału oddanego w zarządzanie i od wybranej strategii inwestycyjnej.

Klient decydując się na rozpoczęcie współpracy w zakresie zarządzania portfelami zawiera dwie umowy.

  • Umowa o zarządzanie portfelem określa warunki prawne i handlowe świadczenia usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym.
  • Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń określa warunki prawne kupna i sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych, z których jest budowany portfel inwestycyjny Klienta.

Dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń (dystrybucji funduszy):

Klient decydując się na rozpoczęcie współpracy w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń zawiera umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń, która określa warunki prawne kupna i sprzedaży funduszy oraz zasady świadczenia usługi.

Dla usługi doradztwa inwestycyjnego:

Klient decydując się na rozpoczęcie współpracy w zakresie doradztwa inwestycyjnego zawiera umowę o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego, która określa zasady świadczenia usługi oraz formę i częstotliwość udzielanych rekomendacji.