Dokumenty dla Klienta Detalicznego

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami współpracy określonymi w regulaminach świadczenia usług.

Przed rozpoczęciem inwestowania środków następuje wybór strategii inwestycyjnej.

  • Strategie inwestycyjne  zawierają szczegółowy opis wszystkich dostępnych strategii inwestycyjnych. Proponujemy strategię inwestycyjną dopasowaną do potrzeb i horyzontu inwestycyjnego Klienta.

Wynagrodzenie za nasze usługi zależy od wielkości kapitału oddanego w zarządzanie i od wybranej strategii inwestycyjnej.

Klient decydując się na rozpoczęcie współpracy zawiera dwie umowy.

  • Umowa o zarządzanie portfelem określa warunki prawne i handlowe świadczenia usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym.
  • Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń określa warunki prawne kupna i sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych, z których jest budowany portfel inwestycyjny Klienta.