Długoterminowe zestawienia Parkietu potwierdzają skuteczność strategii aktywnej alokacji zarządzanych przez RDM Wealth Management S.A.

Za nami kolejny interesujący kwartał na rynkach finansowych i kolejne zestawienie wyników firm Asset Management, przygotowywanych przez Gazetę Giełdy Parkiet. Tym razem również nie mamy się czego wstydzić, a długoterminowe zestawienia potwierdzają skuteczność naszej filozofii inwestycyjnej.

Ostatni kwartał 2017 roku dla naszych strategii z domieszką komponentów akcyjnych, na tle konkurencji wypadł całkiem nieźle. I chociaż strategie dłużne ostatnie trzy miesiące do najlepszych w historii nie zaliczą, w dłuższym terminie wyniki mówią same za siebie.

Strategie dłużne i płynnościowe


Wg ostatniego zestawienia portfeli dłużnych Indywidualna Strategia Dłużna okazała się zdecydowanym liderem w kategorii 5-letnich wyników. Z zyskiem na poziomie 27,94% wyraźnie pokonała produkty oferowane przez konkurencję. Także w 3-letnim zestawieniu nie mamy się czego wstydzić. Drugie miejsce Indywidualnej Strategii Dłużnej oraz niewielka strata do liderów zestawienia Indywidualnej Strategii Płynnościowej, przy zauważalnie niższym ryzyku, są naszym zdaniem bardzo atrakcyjne. Warto również dodać, że od momentu uruchomienia nasi Klienci zarobili już 51,96% w przypadku Indywidualnej Strategii Dłużnej oraz 20,90% w przypadku Indywidualnej Strategii Płynnościowej.

W przypadku portfeli o zmiennej alokacji aktywów w kwartalnym zestawieniu strategie RDM WM niemal zdominowały ranking, zajmując od drugiego, pięć kolejnych miejsc.

Indywidualne strategie inwestycyjne


Wg rankingu 5-letniego, pierwsze dwa miejsca zdobyły nasze strategie, z maksymalnym 50% udziałem instrumentów udziałowych oraz 35% udziałem instrumentów udziałowych. W tym okresie pierwsza z nich wypracowała 39,63% zysku, podczas gdy druga 36,81%. Pragniemy zauważyć, że Indywidualna Strategia – RDM 50 od uruchomienia zarobiła już 67,97%, a Indywidualna Strategia – RDM 35 wypracowała 59,83% zysku.

To kolejny ranking Gazety Giełdy Parkiet, który potwierdza skuteczność naszej filozofii inwestycyjnej. Nie chcemy ścigać się w kwartalnych stopach zwrotu, ale chcemy pokonywać konkurencję w dłuższym terminie, dostarczając Klientom atrakcyjnych stóp zwrotu, przy relatywnie niskim ryzyku. Styczniowa publikacja potwierdza atrakcyjność naszych strategii.

 

Szymon Juszczyk

Zarządzający Portfelami

RDM Wealth Management S.A.