Miesięczny komentarz do wyników - VI 2016

W minionym miesiącu miało miejsce wiele ciekawych, lokalnych wydarzeń, które w mniejszym lub większym stopniu wpływały na wyceny akcji. Tym niemniej wszystko i tak przyćmiło głosowanie Brytyjczyków w sprawie opuszczenia przez Zjednoczone Królestwo Unii Europejskiej….