Strategia RDM WM na I miejscu w długoterminowym zestawieniu Parkietu