Długoterminowe zestawienia Parkietu potwierdzają skuteczność strategii aktywnej alokacji zarządzanych przez RDM WM