Miesięczny komentarz do wyników - VIII 2016

W minionym miesiącu, pomimo wakacyjnej atmosfery, na globalnych rynkach finansowych sporo się działo. I chociaż wydarzenia te miały charakter mieszany, to przeważały te o wydźwięku pozytywnym, dzięki czemu korzystny sentyment na rynkach został utrzymany, a większość giełd zakończyła miesiąc nad kreską…