Miesięczny komentarz do wyników - VII 2016

Otoczenie rynkowe po czerwcowym głosowaniu Brytyjczyków za opuszczeniem Unii Europejskiej w ciągu ostatniego miesiąca istotnie się zmieniło. W skali globalnej, awersja do ryzyka zdecydowanie spadła, a skala wzrostów na niektórych indeksach była na tyle duża…