Miesięczny komentarz do wyników - IV 2016

Zachowanie rynków akcyjnych w minionym miesiącu można z powodzeniem odnieść do znanego polskiego przysłowia mówiącego o zmiennej kwietniowej pogodzie. Początek kwartału był bardzo dobry…